Persondata

Andersen indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU´s generelle forordning om databeskyttelse og Databeskyttelsesloven.

Andersen respekterer sine kunders forventninger om databeskyttelse og fortrolighed. Andersen kan videregive kundernes oplysninger til koncernrelaterede selskaber.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Samme sted er der mulighed for at klage til Datatilsynet.